Blog

Predsavzatie alebo pravidelnosť?

Predsavzatie alebo pravidelnosť?

… Poviem vám jeden príbeh. Príbeh dažďa a skaly.

Úspech v čomkoľvek v živote vyžaduje pravidelnosť a cvičenia. Je to ako s predsavzatiami na Nový rok. Možno to poznáte. Ako príklad môžeme uviesť predsavzatie, že ľudia budú pravidelne cvičiť. Na začiatku roka sú fitness centrá plné ľudí. Ďalší mesiac ich je tam už menej, a ďalší už skoro nikto.

 

Rovnako je to pri meditáciách. Ľudia chcú zažívať pokoj a tak skúšajú meditácie. A pri meditácii chcú mať vnútorné zážitky. Napriek tomu, väčšina z nich cvičeniu sotva venuje nejaký čas.

 meditacia2

Poviem vám jeden príbeh. Príbeh dažďa a skaly. Kedysi Zem, Vietor a Dážď hovorili s veľkou Skalou. Skala povedala: „Som silnejšia ako vy všetci dohromady!“

hora

Najprv všetci traja súhlasili, že je Skala veľmi silná. Ale zrazu Dážď prehlásil: „Možno si silná, ale ja som silnejší ako ty.“

Ostatní sa Dažďu vysmiali. „Ako by si mohol byť silnejší ako skala? Veď predstavuješ len malé kvapky vody!“

voda

  • Dážď odpovedal: „Keď budem chcieť, dokážem spraviť do skaly dieru.“

 

Všetci sa Dažďu vysmievali a mysleli si, že z neho hovoria len falošné predstavy.

 

  • „Len sa pozerajte a uvidíte,“ tvrdil im.

 

A tak Dážď začal padať. Malé kvapky vytrvalo dopadali na skalu. Dni sa míňali a nič sa nestalo.

vietor
„Už dopadáš na skalu celé dni“ povedal Vietor,“ a nič sa nedeje. „V skale nie je žiadna diera.“

  • Dážď odpovedal: „Zachovajte pokoj. Pozerajte sa a uvidíte.“

Mesiaca míňali a dážď neprestával dopadať na skalu. Konečne po niekoľkých rokoch Vietor a Zem počuli výkrik. Ponáhľali sa ku skale. „Čo sa deje?“ Spýtali sa. „Dážď na mňa celé roky stále dopadal, až vo mne urobil dieru.“ Kvapky dažďa ju v skale skutočne prehĺbili.

skalyy

„Ako si to dokázal?“ Pýtali sa ostatní Dažďa.

  • „Dieru nevytvoril žiaden násilný zásah do skaly, ale moje neustále a pravidelné dopadanie na skalu,“ odpovedal dážď.

Ako to bude s vašim cvičením teraz? Tento príbeh nám ukazuje, ako dosahovať pokrok. Že vnútorné zážitky neprichádzajú vďaka rýchlej zmene. Výsledok závisí od vytrvalého úsilia pôsobiaceho deň čo deň.

Ako hovorí príslovie: „Pomalosť a pravidelnosť vyhráva závod.“

meditacia
Meditáciou raz ročne v trvaní niekoľkých hodín zmenu vo svojom vnútri nespravíme. Rovnako novoročným predsavzatím, ktoré po mesiaci upadne do zabudnutia. Cestu do neznáma uskutočníme vďaka vytrvalosti. Cvičme pravidelne. Meditujme pravidelne. Stačí pár minút denne. Potom budeme ako vytrvalý Dážď kvapka po kvapke, kúsok po kúsku postupne dosahovať svoj vytúžený cieľ.

 

Zdroj: RAJINDER SINGH – Perly moudrosti pro jiné životy a spirituality

Podporujeme váš osobný rast.

#rozumiemedetom #ozsilarozvoja vizitka-rgb-zadna-strana-kopia-2

Bc. Petra Ragas (Kubešová) alias NELKA - profesiou lektor a mentor, s deťmi bláznivý animátor, koordinátor akcií osobného rozvoja pre deti, mládež a dospelých. - vyštudovala som animátorstvo, andragogiku a sociálnu prácu.  - venujem sa zážitkovému rozvoju detí, mládeže i dospelých. Aby ste aj vy objavili svoj potenciál! Autorka projektu „Rozumieme deťom“. - utužujem vzťahy. A to najmä rodičov a ich detí alebo priateľov navzájom. Podpora osobného rozvoja detí, ale tiež ich rodičov považuje za kľúčový v ich vývoji! ♥ - nielen deti sa učia viacerými zmyslami naraz a učenie ukryté v hre ich baví - platí to pre všetkých. ☺ Preto sú naše workshopy interaktívne, zamerané na komunikáciu a rozvoj. - vďaka skúsenostiam s veľkým počtom detí mám priestor skúšať, čo u detí funguje. Zistila som, že na prekonanie väčšiny problémov stačí kvalitne strávený čas s dieťaťom. Hlbšie pochopenie jeho túžob, motivácií, obáv a poskytnutie viac pozornosti. Pokiaľ deti nemajú dostatok pozornosti, prejavujú to pre nás často neprijateľne.  Zúčastňujem sa takmer všetkých akcií a pobytov, vymýšľam nové a nové aktivity, s tímom prepájame srdiečka detí i dospelých, poukazujeme na balans v rodine. Vzdelávam druhých – ale najmä seba. :)

No Comments
Post a comment