Blog

Učiteľka napísala na tabuľu: 9x1=7 9x2=18 9x3=27 9x4=36 9x5=45 9x6=54 9x7=63 9x8=72 9x9=81 9x10=90   Keď dopísala, pozrela sa na žiakov a všetci sa smiali, nakoľko prvý príklad bol zle vypočítaný.   Učiteľka povedala: „Ten prvý príklad som napísala zle naschvál, pretože som vás tým chcela niečo veľmi dôležité naučiť. Ako vás bude brať celý svet.

SUVERENO motivuje mládež na školách Známy umelec SUVERENO vystupuje na základných a stredných školách, aby motivoval mladých. Jeho vystúpenia sú tématicky ladené a obohatené o skladby súvisiace s vybranou témou. Hovorené slovo, hudobné vstupy, interakcia so žiakmi a súťaže o ceny. Dáva tiež priestor mladým talentom. :) Na výber máme 3